Universities in Tianjin

Hebei University of Technology
 
Address: No.8 Guangrongdao, Hongqiao District, Tianjin, 300130, P.R. China
Email: io@hebut.edu.cn
Phone: +86 22 60203347
Website: http://www.hebut.edu.cn/

Rate this University:
No votes yet
Nankai University
 
Address: Campus Locations 94 Weijin Road Nankai District 300071 Tianjin China
Email: admin@nankai.edu.cn
Phone: 86 22 23508229
Website: http://www.nankai.edu.cn/index.php

Rate this University:
No votes yet