Universities in Wuhan

Zhongnan University of Economics and Law
 
Address: 82# Nanhu Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan 430073, P.R.China
Email: ies@znufe.edu.cn
Phone: +86-27-88386557
Website: http://www.znufe.edu.cn/

Wuhan University of Technology
 
Address: 122 Luoshi Road,Wuhan,Hubei, P.R.China 430070
Email: rcb@whut.edu.cn
Phone: 86-27-87651525
Website: www.whut.edu.cn

Huazhong (Central China) Normal University
 
Address: No. 152, Luo Yu Road, Hongshan Area, Wuhan 430079, Hubei Province, China
Email: cqk@mail.ccnu.edu.cn
Phone: 0086-27-67865209
Website: http://www.ccnu.edu.cn

China University of Geosciences
 
Address: 388 Lumu Road, Wuhan, Hubei People’s Republic of China - 430074
Email: hkdu@cug.edu.cn
Phone: 0086-27-67884356
Website: http://en.cug.edu.cn