Universities in Xuanwu District

Southeast University
 
Address: Sipailou 2#, Nanjing City, Jiangsu Province, China
Email: master@seu.edu.cn
Phone: 86 25 83792412
Website: http://www.seu.edu.cn